PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Zarządzanie Projektem wg PMI - 3 dni

Egzaminy organizowane przez Project Management Institute są bardzo trudne, jednak ich zaliczenie pozwala na uzyskanie certyfikatu PMI, potwierdzającego najwyższe kompetencje oraz wiedzę w zakresie zarządzania projektami. Podczas naszego szkolenia przybliżymy Państwu najlepsze praktyki zarządzania projektami, które z powodzeniem są od wielu lat wykorzystywane przez największe przedsiębiorstwa.

Jako doświadczona firma szkoleniowa doskonale wiemy jak ważne jest przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę w działaniu, dlatego też nasz trening obejmuje oba te zagadnienia. Program szkolenia jest zgodny z wymogami, według których przeprowadzane są egzaminy PMI. Cechą charakterystyczną naszych treningów jest nastawienie na praktykę poprzez ćwiczenia i pracę warsztatową. Certyfikat PMI jest respektowany przez większość przedsiębiorstw na świecie, dlatego też warto posiadać to prestiżowe zaświadczenie w swoim dorobku zawodowym.

KORZYŚCI

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z najlepszymi światowymi praktykami zarządzania projektami według standardu PMI.
 • Dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy o sprawdzonych narzędziach i technikach realizacji projektów.
 • Przećwiczenie sposobu stosowania prezentowanych narzędzi i technik aby uczestnicy posiedli umiejętność ich stosowania w praktyce zawodowej.
 • Zmotywowanie uczestników szkolenia do stosowania profesjonalnych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami.
 • 21 PDU lub CH

 

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia

Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami

 

 • Uzasadnienie rozwoju zarządzania projektami w organizacjach
 • Kontekst i uwarunkowania pracy projektowej
 • Podstawowe pojęcia (proces, projekt, sponsor, potrójne ograniczenie, etc.)
 • Główne role w projekcie
 • Cykl życia projektu
 • Klasyczne i współczesne kryteria sukcesu projektu

Moduł II. Definiowanie i uruchamianie projektu

 • Definiowanie zakresu i celu projektu
 • Identyfikacja potrzebnych zasobów
 • Powołanie zespołu projektowego
 • Opracowanie karty projektu
 • Analiza Interesariuszy projektu

Moduł III. Szczegółowe planowanie projektu

 • Planowanie zarządzania interesariuszami
 • Techniki zbierania wymagań
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Struktura Podziału Prac (Work Brakedown Structure)
 • Tabela sekwencji zadań
 • Plan komunikacji
 • Diagramy sieciowe
 • Wykres Gantta 
 • Ścieżka krytyczna - metoda PERT/CPM 
 • Zasady budżetowania
 • Macierz odpowiedzialności (RACI)
 • Analiza dostępności i planowanie zasobów
 • Szczegółowa analiza i ocena ryzyka (identyfikacja, analiza jakościowa, strategia odpowiedzi)
 • Planowanie jakości

Moduł IV. Realizacja projektu

 • Budowanie zespołu projektowego
 • Kierowanie realizacją projektu
 • Dystrybucja informacji
 • Zarządzanie wymaganiami interesariuszy
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zapewnienie jakości

Moduł V. Monitorowanie i kontrola projektu

 • Analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
 • Analizy trendów (Trend analysis)
 • Przeglądy projektu
 • Audyty 
 • System raportowania
 • Żądania zmiany i akceptacja zmian

Moduł VI. Zamknięcie i ocena projektu

 • Formalne zamknięcie projektu
 • Przegląd końcowy projektu i sformułowanie wniosków (lessons learned)
 

TERMINY

Czas szkolenia: 3 dni
Cena szkolenia netto: 2800 PLN

Wracam Zgłoś udział

adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910