PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Zarządzanie projektem wg PMI - gra symulacyjna - 2 dni

Szkolenie „zarządzanie projektami – gra symulacyjna” zakresem zagadnień pokrywa się całkowicie z naszym szkoleniem „zarządzanie projektami wg standardu PMI” przebiega jednak zupełnie inaczej. Podczas gry symulacyjnej zespoły są w dużej mierze samodzielne. Postępują zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz według uproszczonej metodyki zarządzania projektami otrzymanej wraz z instrukcją. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu działania, każdy zespoły zamawiają pomoc trenera pełniącego podczas gry funkcję doradcy w zakresie zarządzania projektami.
W przypadku ambitnych zespołów trener naprowadza na właściwe działania z własnej inicjatywy. Poza funkcją konsultanta, trener jest też klientem, który pod wpływem działania zespołów precyzuje swoje wymagania dotyczące produktów cząstkowych projektu oraz produktu finalnego, bierze udział w niektórych spotkaniach zespołów, wprowadza zmiany i w końcu odbiera formalnie główne produkty projektu tj. wybudowany fizyczny model (obiekt), dokumentację projektową oraz prezentację. Po zakończeniu gry grupa wspólnie z trenerem omawia lessons learned z całego jej przebiegu.

KORZYŚCI

 • Przypomnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych wcześniej na temat zarządzania projektami na innych szkoleniach
 • Zastosowanie w praktyce narzędzi i metod uruchamiania, planowania, realizowania, monitorowania i zamykania projektu.
 • Przećwiczenie sposobu stosowania prezentowanych narzędzi i technik, aby ułatwić transfer wiedzy i umiejętności do codziennej praktyki zawodowej.
 • Konsultacje dokładnie w momentach, które sprawiają trudność - training on the job, omawianie przypadków „na gorąco”.
 • 14 punktów PDU lub CH

 

PROGRAM

 • Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Kontekst i uwarunkowania pracy projektowej
  • Główne role w projekcie
  • Cykl życia projektu
  • Klasyczne i współczesne kryteria sukcesu projektu
 • Moduł II. Definiowanie i uruchamianie projektu
  • Definiowanie zakresu i celu projektu
  • (Powołanie zespołu projektowego)
  • Opracowanie karty projektu
  • Analiza Interesariuszy projektu
 • Moduł III. Szczegółowe planowanie projektu
  • Planowanie zarządzania interesariuszami
  • Techniki zbierania wymagań
  • Definiowanie zakresu projektu
  • Struktura Podziału Prac (Work Brakedown Structure)
  • Tabela sekwencji zadań
  • Plan komunikacji
  • Diagramy sieciowe
  • Wykres Gantta
  • Ścieżka krytyczna - metoda PERT/CPM
  • Zasady budżetowania
  • Macierz odpowiedzialności (RACI)
  • Analiza dostępności i planowanie zasobów
  • Szczegółowa analiza i ocena ryzyka (identyfikacja, analiza jakościowa, strategia odpowiedzi)
  • Planowanie jakości
 • Moduł IV. Realizacja projektu
  • Budowanie zespołu projektowego
  • Kierowanie realizacją projektu
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Zapewnienie jakości
 • Moduł V. Monitorowanie i kontrola projektu
  • Analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
  • Analizy trendów (Trend analysis)
  • Przeglądy projektu
  • Audyty
  • System raportowania
  • Żądania zmiany i akceptacja zmian
 • Moduł VI. Zamknięcie i ocena projektu
  • Formalne zamknięcie projektu
  • Przegląd końcowy projektu i sformułowanie wniosków (lessons learned)
 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2700 PLN

Wracam
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910