PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Zarzadzanie portfelami projektów - 2 dni

KORZYŚCI

 • Rozumienie i profesjonalne wsparcie strategii przedsiębiorstwa.
 • Umiejętne budowanie portfeli projektów wspierające strategię przedsiębiorstwa.
 • Umiejętne komunikowanie strategii interesariuszom.
 • Zarządzanie wymaganiami interesariuszy portfela projektów.
 • Zestaw praktycznych narzędzi.
 • 14 punktów PDU lub CH

 

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia
 1. Strategia przedsiębiorstwa.
  • Strategia drogą do sukcesu
  • Strategia a zarządzanie zmianą organizacyjną
  • Rola ograniczeń w kształtowaniu strategii
  • Definicja i elementy skutecznej strategii
  • Metody ewaluacji strategii
  • Korzyści myślenia strategicznego
 2. Zarządzanie portfelem projektów
  • Podstawowe terminy i definicje
  • Powiązania między portfelem projektów a strategią przedsiębiorstwa
  • Role i odpowiedzialności 
  • Typowe trudności i błędy w zarządzaniu portfelem projektów
  • Struktura organizacyjna a zarządzanie portfelem
 3. Budowanie skutecznego portfela
  • Metody doboru projektów do portfela
  • Priorytetyzacja projektów
  • Włączanie nowych projektów 
  • Analiza portfela projektów
  • Przeglądy okresowe
  • Filtrowanie projektów
 4. Myślenie strategiczne o portfelu projektów
  • Porównanie modelu tradycyjnego i strategicznego
  • Dostosowanie portfela do strategii
  • Monitorowanie zgodności ze strategią
 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2800 PLN

Wracam Zgłoś udział
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910