PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenia zamkniete

Są to szkolenia zamawiane przez firmy dla swoich pracowników bez możliwości uczestniczenia w nich osób innych niż wskazane przez zamawiającego. Miejsce szkolenia jest najczęściej wskazane bądź sugerowane przez klienta ale zawsze chętnie pomagamy w znalezieniu odpowiedniego, sprzyjającego planowanemu szkoleniu.
Zaletą tego typu szkolenia jest możliwość pełnego dostosowania zarówno treści szkolenia, materiałów jak metod pracy do oczekiwań i potrzeb firmy zamawiającej.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

Zarządzanie Projektem wg PMI

Jest to trzydniowe szkolenie z podstaw zarządzania projektami. Na szkoleniu poznasz pełny cykl życia projektu od decyzji o jego uruchomieniu do zamknięcia. Poznasz i przećwiczysz niezbędne techniki, narzędzia, metody pracy, dzięki którym profesjonalnie zdefiniujesz, zaplanujesz, zrealizujesz i zamkniesz projekt a poznane metody monitorowania i kontroli upewnią Cię, że jesteś na właściwej ścieżce.
Poznaj szczegóły

Zarządzanie Projektem wg PMI - gra symulacyjna

Szkolenie dedykowane dla osób, które uczestniczyły już w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami, albo zdecydowanie preferują naukę poprzez działanie. Gra symulacyjna trwa dwa dni i w tym czasie zespół/zespoły przechodzą przez cały cykl życia projektu dostarczając kolejne produkty klientowi i sponsorowi i na bieżąco otrzymując konstruktywny feedback.
Poznaj szczegóły

CAPM/PMP

Szkolenie dedykowane dla osób, które znają dobrze standard zarządzania projektami PMI i chcą przystąpić do egzaminu w niedalekiej przyszłości. Podczas szkolenia pomagamy zaplanować indywidualną strategię przygotowania się do egzaminu, strategię zdawania, wyjaśniamy najtrudniejsze zagadnienia i niewyobrażalnie dużo ćwiczymy.
Poznaj szczegóły

Zarządzanie projektami zwinnymi (Agile)

We współczesnym, pędzącym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, obowiązkiem każdego kierownika projektu jest poznanie zwinnych metod zarządzania projektami. Szkolenie prezentuje narzędzia, którymi możesz wzbogacić swój warsztat pracy w tradycyjnych projektach lub po prostu wykorzystać je w realizowanych projektach zwinnych.
Poznaj szczegóły

Kompetencje kierownika projektu

Istnieje zestaw kompetencji, który każdy kierownik projektu powinien nieustannie rozwijać aby być skuteczniejszym. Szkolenie zwraca uwagę na te kompetencje oraz pokazuje, głównie praktycznie, jak nad nimi pracować w codziennej praktyce zawodowej. Mimo, że należą one do tzw. ogólnych kompetencji menedżerskich, poprzez umieszczenie ich w kontekście roli project managera nabierają one nieco innych odcieni, na które zwracamy uwagę.
Poznaj szczegóły

Analityczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Otoczenie wymaga od nas podejmowania szybkich decyzji, rozwiązywania problemów w locie i jednocześnie robienia tego w sposób skuteczny. Dla pewnej liczby codziennych problemów intuicyjne czy kreatywne rozwiązania mogą być wystarczające. Każdy menedżer mierzy się jednak czasem z problemami bardziej złożonymi, dla których receptą jest podejście analityczne, które prawidłowo przeprowadzone, da stuprocentowo skuteczne rozwiązanie.
Poznaj szczegóły

Zarządzanie programem projektów

Szkolenie bazuje na standardzie zarządzania programami według PMI®. Poznasz na nim najlepsze praktyki, techniki i narzędzia budowania, planowania i zarządzania programem. Praktyczny wymiar szkolenia, warsztatowa forma pracy, gotowe szablony dokumentów sprawią, że po powrocie ze szkolenia z marszu wniesiesz istotne usprawnienia.
Poznaj szczegóły

Zarządzanie ryzykiem projektowym

Jak ważnym elementem składowym sukcesu projektu jest zarządzanie ryzykiem świadczyć może ilość procesów dotyczących ryzyka opisanych w PMBOK Guide® albo fakt istnienia odrębnego certyfikatu Risk Management Professional. Jeśli chcesz zostać ekspertem w tej dziedzinie zarządzania, to szkolenie jest dla Ciebie.
Poznaj szczegóły

Zarządzanie portfelami projektów

Do zarządzania portfelem projektów nie wystarczy wiedza i umiejętności kierownika projektu. Aby skutecznie zarządzać portfelami projektów trzeba myśleć strategicznie, nie tylko o projektach w portfelu, ale o całej organizacji. Na szkoleniu znajdziesz odpowiedź na pytanie jak skutecznie budować portfele projektów aby wspierały strategię organizacji oraz poznasz zestaw użytecznych narzędzi.
Poznaj szczegóły

Analiza biznesowa w oparciu o BABOK

Szkolenie opisujące rolę i zadania analityka biznesowego, dzięki któremu nie tylko poznasz ale i gruntownie przećwiczysz najlepsze praktyki i użyteczne narzędzia. Po szkoleniu nie będzie stanowić dla Ciebie problemu profesjonalne gromadzenie, dokumentowanie, walidacja, śladowanie i komunikowanie wymagań. Szkolenie w całości oparte jest na A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge.
Poznaj szczegóły
 
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910