PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenia otwarte

Oferta skierowana jest do osób prywatnych, jak również pracowników firm. Z uwagi na otwarty charakter na szkolenia m.in. z zarządzania projektami, analizy biznesowej może zapisać się każdy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na poszczególnych stronach. Treningi w formule otwartej realizujemy głównie w Warszawie i Krakowie ale niewykluczone, że wybierzemy się do innych miast. W razie potrzeby oferujemy pomoc w rezerwacji zakwaterowania i ewentualnych innych usług dodatkowych.

Nasza oferta to doskonała okazja, by spotkać się w gronie osób zainteresowanych tą samą tematyką, ale reprezentujących różne branże, doświadczenia, firmy, regiony a przy okazji poszerzyć swoją bazę kontaktów biznesowych. To także okazja by dowiedzieć się np. jak wygląda zarządzanie projektami w organizacji bądź zdobyć umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Organizujemy szkolenia otwarte, które poruszają istotne tematy w zakresie biznesu, jak między innymi: zarządzenie projektami w organizacji. Standardowo cena obejmuje realizację usługi, catering w trakcie spotkań, dyplom, materiały edukacyjne i wszystkie niezbędne przybory. Szkolenie potwierdzamy, gdy zbierze się minimum 5 osób, a grupę zamykamy, gdy na liście jest 12 osób.

SZKOLENIA OTWARTE

 
Kraków: 1-3.10.2018; Warszawa: 26-28.11.18; 4-6.03.2019;
Jest to trzydniowe szkolenie z podstaw zarządzania projektami. Na szkoleniu poznasz pełny cykl życia projektu od decyzji o jego uruchomieniu do zamknięcia. Poznasz i przećwiczysz niezbędne techniki, narzędzia, metody pracy, dzięki którym profesjonalnie zdefiniujesz, zaplanujesz, zrealizujesz i zamkniesz projekt a poznane metody monitorowania i kontroli upewnią Cię, że jesteś na właściwej ścieżce.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Kraków: 4-5.10.18; Warszawa: 29-30.11.18; 7-8.03.19
Szkolenie dedykowane dla osób, które uczestniczyły już w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami, albo zdecydowanie preferują naukę poprzez działanie. Gra symulacyjna trwa dwa dni i w tym czasie zespół/zespoły przechodzą przez cały cykl życia projektu dostarczając kolejne produkty klientowi i sponsorowi i na bieżąco otrzymując konstruktywny feedback.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział

CAPM/PMP
 - 5 dni (opcja 3 dni)
Warszawa: 22-26.10.18; 11-15.03.2019; Kraków: 3-7.12.2018
Szkolenie dedykowane dla osób, które znają dobrze standard zarządzania projektami PMI i chcą przystąpić do egzaminu w niedalekiej przyszłości. Podczas szkolenia pomagamy zaplanować indywidualną strategię przygotowania się do egzaminu, strategię zdawania, wyjaśniamy najtrudniejsze zagadnienia i niewyobrażalnie dużo ćwiczymy.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Kraków: 29-30.10.2018; Warszawa: 10-11.12.2018; 21-22.03.2019;
We współczesnym, pędzącym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, obowiązkiem każdego kierownika projektu jest poznanie zwinnych metod zarządzania projektami. Szkolenie prezentuje narzędzia, którymi możesz wzbogacić swój warsztat pracy w tradycyjnych projektach lub po prostu wykorzystać je w realizowanych projektach zwinnych.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Warszawa: 5-9.11.2018; Kraków: 17-21.12.2018; 25-29.03.2019;
Istnieje zestaw kompetencji, który każdy kierownik projektu powinien nieustannie rozwijać aby być skuteczniejszym. Szkolenie zwraca uwagę na te kompetencje oraz pokazuje, głównie praktycznie, jak nad nimi pracować w codziennej praktyce zawodowej. Mimo, że należą one do tzw. ogólnych kompetencji menedżerskich, poprzez umieszczenie ich w kontekście roli project managera nabierają one nieco innych odcieni, na które zwracamy uwagę.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Kraków: 24-25.09.2018; 7-8.01.2019; 4-5.04.2019;
Otoczenie wymaga od nas podejmowania szybkich decyzji, rozwiązywania problemów w locie i jednocześnie robienia tego w sposób skuteczny. Dla pewnej liczby problemów szybkie, kreatywne rozwiązania mogą być wystarczające. Każdy menedżer mierzy się jednak czasem z problemami złożonymi, dla których receptą jest podejście analityczne, dające stuprocentowo skuteczne rozwiązanie.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Kraków: 24-25.05.2018;
Szkolenie opisujące rolę i zadania analityka biznesowego, dzięki któremu nie tylko poznasz ale i gruntownie przećwiczysz najlepsze praktyki i użyteczne narzędzia. Po szkoleniu nie będzie stanowić dla Ciebie problemu profesjonalne gromadzenie, dokumentowanie, walidacja, śladowanie i komunikowanie wymagań. Szkolenie w całości oparte jest na A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
Warszawa: 12-13.11.2018; Kraków: 10-11.01.2019; 8-9.04.2019;
Do zarządzania portfelem projektów nie wystarczy wiedza i umiejętności kierownika projektu. Aby skutecznie zarządzać portfelami projektów trzeba myśleć strategicznie, nie tylko o projektach w portfelu, ale o całej organizacji. Na szkoleniu znajdziesz odpowiedź na pytanie jak skutecznie budować portfele projektów aby wspierały strategię organizacji oraz poznasz zestaw użytecznych narzędzi.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
 
Warszawa: 15-16.11.2018; Kraków: 21-22.01.2019; 11-12.04.2019;
 Jak ważnym elementem składowym sukcesu projektu jest zarządzanie ryzykiem świadczyć może ilość procesów dotyczących ryzyka opisanych w PMBOK Guide® albo fakt istnienia odrębnego certyfikatu Risk Management Professional. Jeśli chcesz zostać ekspertem w tej dziedzinie zarządzania, to szkolenie jest dla Ciebie.
Poznaj szczegóły Zgłoś udział
 
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910