PL | EN
Blog Kontakt

Ryszard Kołodziej

Doświadczony konsultant i trener oraz menedżer pracujący w przeszłości w firmach branży informatycznej i medycznej. Doświadczenie doradcze i szkoleniowe zdobył w ciągu kilkunastu lat współpracy z firmami różnych branż i organizacjami non-profit, specjalizując się w ostatnich dziesięciu latach w zarządzaniu projektami. Posiada certyfikaty Project Management Professional (PMP) oraz PRINCE2 Practitioner. Aktualnie Dyrektor Oddziału Krakowskiego Project Management Institute Poland.
WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE: Absolwent fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1992r. uzyskał doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, a w 2001r - tytuł MBA w Polish Open University - Wyższej Szkole Zarządzania / The Thames Valley University (Londyn). W latach 1991-1993 Kierownik Działu Wdrożeń, a następnie Dyrektor ds. Marketingu w firmie informatycznej Qumak International. W latach 1993-1998 pracował na stanowiskach kierowniczych w pionie "Professional" firmy Johnson & Johnson (OrthoClinical Diagnostics). Od 1999 roku zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową z zakresu zarządzania, specjalizując się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu projektami. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla ponad trzydziestu firm i organizacji non-profit.
 

Wracam

adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910