PL | EN
Blog Kontakt

Blog

Zbieranie wymagań w projekcie
30.06.2016

 

Często zadaję pytanie kontrolne w tym stylu: No dobrze, mamy kartę projektu od sponsora, powołaliśmy zespół projektowy i zidentyfikowaliśmy interesariuszy, co dalej? Jakie jest następne ważne zadanie zespołu? Najczęstszą odpowiedzią jest, że robimy harmonogram, liczymy budżet, dzielimy się pracą. No dobrze, a skąd wiemy co w tym harmonogramie ma się znaleźć, o co się oprzeć licząc budżet, gdzie jest zdefiniowana praca, którą chcemy się dzielić? Zwykle na takie pytania pada odpowiedź, że przecież wiemy to wszystko ze specyfikacji. Czy aby na pewno to wystarczy?

Specyfikacja zwykle dotyczy strony technicznej produktu a wymagania interesariuszy są szersze i obejmują także inne aspekty projektu, np. takie jak sposób zarządzania projektem, komunikacja, współpraca, procedury i procesy, czy nawet metody monitorowania i aktualizacji wymagań. Ponadto, oprócz liczb, wykresów, rysunków i twardych danych, większość specyfikacji zawiera też słowne opisy i tu powstaje pole dla nieścisłości, interpretacji, szumu informacyjnego. 

Wreszcie, w wielu projektach, wymagania zmieniają się w trakcie projektu. Aby te zmiany mieć pod kontrolą, należy możliwie najprecyzyjniej udokumentować stan początkowy. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy projekt ma wielu interesariuszy a ich wymagania nie muszą być, i zwykle nie są, identyczne. Oprócz zebrania wymagań od poszczególnych interesariuszy musimy je również uzgodnić aby zostały zaakceptowane przez wszystkich. Dlatego bardzo dobrym pomysłem są wszelkie grupowe formy pracy, które umożliwiają realizację obu tych kroków. Taka formuła nastręcza pewne trudności, bo kluczowych interesariuszy często trudno jest namówić aby poświęcili nam odpowiednio dużo czasu a co dopiero doprowadzić do spotkania wszystkich w jednym czasie i miejscu, niemniej warto próbować, bo korzyści dla projektu są ogromne. 

Wymagania w projekcie można zbierać na wiele sposobów:

 1. Wywiady. 
 2. Warsztaty
 3. Grupy fokusowe
 4. Grupy nominalne
 5. Burze mózgów
 6. Mapy myśli
 7. Prototypy
 8. Obserwacje
 9. Badania
 10. Kwestionariusze

Niezależnie od wybranej techniki, zwykle kilku, dążymy do zrozumienia oczekiwań interesariuszy i możliwie precyzyjnego ich udokumentowania. Dokumentacja wymagań może zawierać następujące informacje:

 • wymagania funkcjonalne 
 • wymagania niefunkcjonalne
 • wymagania normatywne
 • wymagania jakościowe
 • kryteria akceptacji
 • wymagania dotyczące wsparcia technicznego i szkoleń
 • założenia i ograniczenia dotyczące wymagań
 • wymagania dotyczące zarządzania projektem
 • inne

Innym razem opiszę wybrane metody pracy grupowej: warsztaty, technikę grup nominalnych oraz grupy fokusowe.

Autor: Paweł Torój
wróć
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910