PL | EN
Blog Kontakt

Blog

Zmiany w egzaminie CAPM/PMP w 2016 roku.
17.03.2016

W pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku nastąpiły zmiany w egzaminie CAPM/PMP. Sporo osób o nie pyta, postanowiłem więc napisać kilka zdań na ten temat. 

Pierwsza zmiana ucieszy na pewno tych, którzy odwlekali decyzję o przystąpieniu do egzaminu z powodu języka. Od stycznia br. dla PMP - Project Management Professional, a od lutego dla CAPM - Certified Associate in Project Management, egzaminacyjnym pytaniom w języku angielskim towarzyszą polskie tłumaczenia. To dobra wiadomość dla wszystkich fanów standardu PMI, bo do tej pory wyraźną przewagę pod kątem ilości certyfikacji notowały podejścia oferujące egzamin w języku polskim takie jak Prince2 czy IPMA. Mimo tej zmiany nadal pozostanę zwolennikiem przygotowywania się do egzaminu w oparciu o pozycje w języku angielskim ze względu na kłopot z tłumaczeniem znakomitej większości terminów, nazw technik, narzędzi, procesów, etc. Nie zmienia to faktu, że miło mieć taką polską asekurację na podorędziu. 

Druga zmiana, a właściwie grupa zmian, jest bardziej globalna i dotyczy zawartości egzaminu:

 1. Strategia biznesowa oraz realizacja korzyści. Nacisk na realizację korzyści raczej, niż po prostu dostarczanie produktów projektu.
 2. Lessons learned. LL są ważne podczas całego cyklu życia projektu a nie tylko na początku, gdy opieramy się na poprzednich i pod koniec, gdy zamykamy opracowany przez zespół projektowy dokument.
 3. Zmiany odpowiedzialności przy tworzeniu karty projektu. Kierownik projektu nie jest już odpowiedzialny za powstanie karty projektu, lecz sponsor. Kierownik uczestniczy w jej tworzeniu.
 4. Podkreślenie znaczenia dobrych, dwustronnych relacji z interesariuszami projektu. 

Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zadaniach kierownika projektu, które w związku z powyższym zostały zmodyfikowane i rozbudowane. I tak zmienia się:

Domena inicjowania projektu.

 • Zadanie 2 – Identyfikacja kluczowych produktów projektu w oparciu o wymagania biznesowe, w celu zarządzania oczekiwaniami klienta i zarządzania realizacją celów projektu.
 • Zadanie 7 – Przeprowadzenie analizy korzyści z interesariuszami w celu weryfikacji spójności projektu ze strategią organizacji i oczekiwaną wartością biznesową.
 • Zadanie 8 – Informowanie interesariuszy o zatwierdzonej karcie projektu w celu zapewnienia zrozumienia kluczowych produktów, kamieni milowych, oraz roli i odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy w projekcie.

Domena planowania projektu.

 • Zadanie 13 – przygotowanie planu zarządzania interesariuszami poprzez analizowanie potrzeb, zainteresowań i potencjalnego wpływu, w celu lepszego zarządzania oczekiwaniami interesariuszy i angażowania ich w decyzje projektowe.

Domena realizacji projektu.

 • Zadanie 6 – Zarządzanie przepływem informacji poprzez śledzenie planu komunikacji w celu utrzymania zaangażowania i informowania interesariuszy.
 • Zadanie 7 – Utrzymanie relacji z interesariuszami poprzez plan zarządzania interesariuszami, w celu otrzymywania od nich wsparcia i zarządzania ich oczekiwaniami.

Domena monitorowania i kontroli projektu.

 • Zadanie 6 – Zapisywanie, analiza i zarządzanie wnioskami z doświadczeń poprzez techniki zarządzania wnioskami z doświadczeń, w celu umożliwienia stałego udoskonalania.
 • Zadanie 7 – Monitorowanie czynności zakupowych zgodnie z planem zamówień, w celu weryfikacji zgodności z celami projektu.

Domena zamknięcia projektu. 

 • Brak nowych zadań.

Opisane zmiany w roli kierownika projektu są całkowicie nowymi zadaniami. Poza tym, niektóre zadania zostały zmodyfikowane inne usunięte. Dla pewności, aby dobrze przygotować się do egzaminu polecam, oprócz obowiązkowego PMBOK-a, zapoznać się dokładnie z ‘PMP examination content outline’ dostępnym na stronie PMI: http://www.pmi.org/certification/project-management-professional-pmp.aspx oraz FAQ. 

Dla pewności dodam, że nie zmieniły się jeszcze:

 1. PMBOK® Guide, nadal obowiązuje piąte wydanie.
 2. Strukura egzaminu, 200 pytań jednokrotnego wyboru.
 3. Domeny i ich punktacja. No prawie się nie zmieni: w realizacji projektu będzie 31% zamiast 30%, za to w zamykaniu projektu 7% zamiast 8%.
 4. Wymagania dopuszczenia do egzaminu.
Autor: Paweł Torój
wróć
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910