PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Kompetencje kierownika projektu - 5 dni

KORZYŚCI

 • Uzyskanie wiedzy na temat roli i zadań project managera w projekcie i organizacji,
 • Podniesienie umiejętności miękkich według koncepcji PLINC.
    Problem solving and decision making
    Leading
    Influencing
    Negotiating
    Communicating
 • Poprawa współpracy project managerów z otoczeniem projektowym (kierownicy liniowi, sponsorzy, klienci, wykonawcy)
 • Poprawa skuteczności działania i pewności siebie kierowników projektów.
 • 35 punktów PDU lub CH

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia

Moduł I. Problem solving and decision making
- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 

 • Myślenie analityczne i twórcze
 • Czym jest problem?
 • Etapy rozwiązywania problemu.
 • Twórcze techniki rozwiązywania problemów.
 • Analityczne techniki rozwiązywania problemów.
 • Case studies – typowe problemy w projekcie (niewystarczające zasoby, komunikacja)

Moduł II. Leading
- Umiejętności przywódcze

 • Repertuar stylów zarządzania project managera.
 • Źródła władzy project managera.
 • Kompetencje interpersonalne lidera.
 • Powołanie zespołu projektowego – zasady.
 • Budowanie zespołu – techniki, narzędzia, aktywności. 
 • Rozwijanie zespołu projektowego.
 • Ocena pracy zespołu.
 • Feedback i komunikacja z zespołem.
 • Zarządzanie konfliktami.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie – techniki i narzędzia.

Moduł III. Influencing
- Wywieranie wpływu

 • Perswazja a manipulacja
 • Vademecum agenta wpływu - 9 reguł
 • Komunikacja jako wpływ
 • Metaprogramy a wpływ
 • Wartości, przekonania, poglądy
 • Planowanie strategii wpływu

Moduł IV. Negotiating
- Negocjowanie

 • Z kim negocjujemy w projektach?
 • Analiza sytuacji negocjacyjnej.
 • Negocjacje pozycyjne a negocjacje oparte o interesy.
 • Style negocjacyjne.
 • BATNA.
 • Trudne sytuacje negocjacyjne w projektach.

Moduł V. Communicating
- Komunikowanie

 • Zasady dobrej i skutecznej komunikacji.
 • Aktywne słuchanie.
 • Rola pytań.
 • Asertywność.
 • Style i potrzeby komunikacyjne.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Zasady komunikacji z interesariuszami.
 • Plan komunikacji – elementy, konstrukcja, zasady.
 • Formalne i nieformalne sposoby komunikacji.
 • Współczesne nośniki komunikacyjne i ich znaczenie.
 • Dystrybucja informacji w projekcie.
 • Feedback.
 

TERMINY

Czas szkolenia: 5 dni
Cena szkolenia netto: 4500 PLN

Wracam Zgłoś udział
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910