PL | EN
Blog Kontakt

Zgłoszenie na szkolenie


Pola oznaczone gwiazdkami (*) są obowiązkowe.
Rodzaj szkolenia *
Termin szkolenia *
Imię *
Nazwisko *
Tytuł/stanowisko
Tel. komórkowy *
Tel. stacjonarny
E-mail uczestnika *
E-mail osoby do kontaktu
Adres *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Dane do faktury
(wypełnij jeżeli chcesz otrzymać fakturę)
Nazwa firmy
NIP
Adres firmy
  (skopiuj adres uczestnika)
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Uwagi

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Pełnej wpłaty za udział w szkoleniu oraz ewentualne dodatkowe opcje należy dokonać na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, która zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 3 dni od daty zakończenia szkolenia.
  2. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed datą szkolenia, obciążymy Państwa opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia, a w przypadku rezygnacji po tym terminie, pobierane jest 100% opłaty za udział. Rezygnacja jest skuteczna wyłącznie w formie pisemnej.
  4. Invictus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, zmian w programie szkolenia oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu bądź lokalizacji szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.
  5. Upoważniamy firmę Invictus Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz archiwizowanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku ( tj. Dz.U. z 2002 roku nr.101,poz.926 z póź. Zm.)

Wyrażam zgodę na informowanie o usługach i szkoleniach firmy Invictus Sp. z o.o. drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2002r. Nr.144 poz.1204 z póź. zm.)

* Akceptuję WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU wraz z polityką odwoływania uczestnictwa.

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Invictus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 5/3 20-820 Lublin w celach realizacji szkolenia, archiwizacji, a także dla potrzeb działań marketingu bezpośredniego organizatora szkolenia.

 
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910