PL | EN
Blog Kontakt

Doradztwo i outsourcing

DORADZTWO

W ramach naszych usług doradczych proponujemy Państwu:

 • Opracowanie strategii zarządzania projektami w organizacji oraz planów rozwoju w tym obszarze
 • Opracowanie i wdrożenie dedykowanej metodyki zarządzania projektami
 • Standaryzację zarządzania programami i portfelami projektów
 • Zaprojektowanie oraz organizacja pracy biura zarządzania projektami
 • Opracowanie modeli kompetencyjnych dla obszaru zarządzania projektami
 • Opracowanie i wdrożenie narzędzi do zarządzania projektami (wzorce dokumentów, procedury)
 • Badanie dojrzałości organizacyjnej w zakresie zarządzania projektami
 • Audyty projektów pod kątem zgodności ze standardem, dobrymi praktykami, efektywności.

OUTSOURCING

Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym w wielu branżach oraz doradczym i szkoleniowym w obszarze zarządzania projektami, wspieramy naszych klientów kadrami posiadającymi odpowiednie kompetencje do zadań związanych z realizacją różnorodnych projektów.

W ramach tej usługi zapewniamy na czas określony następujących specjalistów:
- Kierownik projektu.
- Kierownik/Dyrektor programu.
- Dyrektor portfela projektów.
- Dyrektor biura zarządzania projektami (Project Management Office)

 

KORZYŚCI

Decydując się na nasze usługi uzyskują Państwo:
 • Gwarancję profesjonalnego, zgodnego z najlepszymi światowymi praktykami zarządzania projektem/programem/portfelem projektów.
 • Pełną kontrolę zakresu, budżetu, harmonogramu, jakości, ryzyk, etc.
 • Standaryzację narzędzi i procesów zarządzania projektami.
 • Edukację zespołu projektowego i otoczenia projektu.
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów.
 • Jakość.
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910