PL | EN
Blog Kontakt

Analiza biznesowa w oparciu o BABOK - 2 dni

Rosnącym zainteresowaniem cieszy się analiza biznesowa. Szkolenie pozwala zgłębić to zagadnienie i lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje ona przedsiębiorstwom. Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu analizy biznesowej oraz poznają różne techniki stosowane przez ekspertów z doświadczeniem w tym obszarze. Trenerzy posiadają praktyczne przygotowanie oraz solidną merytoryczną podbudowę, a spotkania prowadzone są dynamiczne z wykorzystaniem przykładów życiowych.

Zakres merytoryczny szkolenia został przygotowany z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień. To starannie opracowany program dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę, jak również wszystkich, którzy pragną solidnie odświeżyć podstawy. Spotkania mają charakter wykładów oraz warsztatów, podczas których uczestnicy zdobywają umiejętności i poszerzają swoją wiedzę.

KORZYŚCI

 • Znajomość roli analityka biznesowego.
 • Ograniczenie ryzyka dzięki najlepszym praktykom i użytecznym narzędziom.
 • Umiejętność gromadzenia, dokumentowania, walidacji, śladowania i komunikowania wymagań.
 • Umiejętność planowania procesu analizy biznesowej.
 • Umiejętność precyzowania wizji i zakresu rozwiązania.

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia

1. Podstawy analizy biznesowej
 • Wyzwania analizy biznesowej
 • Analityk biznesowy – rola
 • Business Analysis Body of Knowledge 3.0
2. Planowanie i monitorowanie w analizie biznesowej
 • Opracowanie planu analizy biznesowej.
 • Planowanie działań.
 • Przeprowadzenie identyfikacji interesariuszy.
 • Planowanie komunikacji.
 • Planowanie procesu zarządzania wymaganiami.
 • Zarządzanie realizacją.
3. Identyfikacja wymagań
 • Przygotowanie
 • Przeprowadzenie – techniki i narzędzia
 • Dokumentowanie
 • Potwierdzenie rezultatów
4. Zarządzanie wymaganiami i komunikacja
 • Zarządzanie zakresem rozwiązań i wymaganiami
 • Zarządzanie śladowaniem wymagań
 • Komunikowanie wymagań
5. Podstawy analizy przedsiębiorstwa
 • Definiowanie potrzeb biznesowych
 • Definiowanie zakresu projektu analitycznego
 • Analiza przedsiębiorstwa
 • Business Case
6. Analiza wymagań
 • Priorytetyzacja wymagań
 • Organizacja wymagań
 • Definiowanie założeń i ograniczeń
 • Weryfikowanie wymagań
 • Walidacja wymagań 
7. Ocena i walidacja rozwiązań
 • Ocena wymagań
 • Alokacja wymagań
 • Ocena gotowości organizacyjnej
 • Definiowanie zmiany
 • Walidacja rozwiązań
 • Ewaluacja wdrożonego rozwiązania
8. Kluczowe kompetencje
 • Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów
 • Cechy behawioralne
 • Wiedza o biznesie
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności interpersonalne
9. Wybrane techniki w analizie biznesowej
 • Benchmarking
 • Burza mózgów
 • Modelowanie danych
 • Metody estymacji
 • Metoda grup fokusowych
 • Warsztaty wymagań
 • Analiza SWOT
 • Analiza przyczyn źródłowych
 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2900 PLN

Wracam Zgłoś udział
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910