PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Analityczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji - 2 dni

Analityczne rozwiązywanie problemów

Wychodzimy z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jednak, aby je znaleźć istotne znaczenie ma odpowiednie podejście do każdego, nawet najtrudniejszego zagadnienia. Otwartość na nieszablonowe działanie i dochodzenie do istoty zagadnienia pozwalają na znalezienie najbardziej optymalnego wyjścia z sytuacji. Twórcze rozwiązywanie problemów stanowi uzupełnienie kompetencji analitycznego podejścia do trudnych w rozwikłaniu zagadnień.

Organizujemy szkolenia, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę o metodach analitycznych pomocnych przy rozwiązywaniu problemów. Ponadto przekonują się jak istotne znaczenie dla zarządzania zespołem ma umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, a także jak analityczne podejście do tematu dopełnia twórcze nastawienia do rozwikłania zagadnienia. Trenerzy realizują kolejne moduły szkolenia wykorzystując przy tym własne doświadczenie oraz zdobytą w praktyce zawodowej wiedzę. Treningi pozwalają zdobyć umiejętności niezwykle przydatne zarówno w realizacji obowiązków zawodowych, jak i w sferze prywatnej.

KORZYŚCI

 • Znajomość procesu rozwiązywania problemów (etapy, metody pracy).
 • Umiejętność definiowania problemów i sytuacji problemowej.
 • Umiejętność analizy sytuacji problemowej.
 • Umiejętność zaplanowania działań związanych z daną sytuacją problemową.
 • Umiejętność dokonania wyboru drogi poszukiwania rozwiązań: analitycznej lub twórczej.
 • Umiejętność dostrzegania związków i myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Kilkanaście technik i metod indywidualnych i zespołowych.
 • Umiejętność zastosowania metody w celu podjęcia trafnych decyzji.

 

PROGRAM

Założenia
Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji myślenia analitycznego i jego zastosowania w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu trafnych decyzji. W naszym szkoleniu proponujemy metodę niezawodną – analityczną, opartą o związki przyczynowo – skutkowe, analizę zależności, rzetelną ocenę sytuacji i dotarcie do istoty problemu.

Zakres merytoryczny szkolenia

Rozwiązywanie problemów

Moduł I. Podstawowe pojęcia – czym jest problem?

 • I Indywidualne potrzeganie problemu
 • II Rodzaje problemów:
  - typu „maintenance” (naprawa)
  - typu „achievement” (osiągnięcie)

Moduł II. Jak myśleć by osiągnąć cel?

 • dwie drogi rozwiązywania problemów
 • przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą)
 • przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną
 • czy laik może pokonać eksperta?
 • myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obydwu sposobów myślenia.

Moduł III. Fazy rozwiazywania problemów.

 • rozpoznanie i zdefiniowanie problemu;
 • analiza problemu;
 • generowanie możliwych rozwiązań;
 • ocena rozwiązań;
 • wdrożenie wybranego rozwiązania.

Podejmowanie decyzji - zagadnienia

Moduł IV. Etapy racjonalnego decydowania:

 • rozpoznanie i definicja sytuacji;
 • identyfikacja alternatyw;
 • ocena alternatyw i eliminacja wariantów;
 • wybór najlepszego wariantu (kryteria, rangi);
 • wdrożenie wybranego wariantu;
 • obserwacja wyników i ocena

Moduł V. Powszechne błędy decyzyjne

 • podstawowe zniekształcenia w ocenianiu;
 • oceny i uczucia;
 • społeczny kontekst oceny;
 • znaczenie kontekstu
 • oceny globalne i cząstkowe;
 • złudzenia w ocenie szans;
 • oceny zależności;
 • błędy w ocenie własnej wiedzy;
 • pragnienia i przekonania

Moduł VI. Niepewność i ryzyko w procesie podejmowania decyzji

 • percepcja i ewaluacja ryzyka;
 • plan i krytyczne obszary planu;
 • pomiar ryzyka;
 • ryzykowne decyzje w warunkach stresu i presji czasowej;
 • podejmowanie ryzykownych decyzji w grupie;
 • dysonans podecyzyjny
 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2600 PLN

Warszawa 10-11.06.2019; Kraków 17-18.10.2019

Wracam Zgłoś udział
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910