PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Zwinne zarządzanie projektami (Agile) – 2 dni

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie Agile z prowadzenia i programowania projektów przy wykorzystaniu metodyki zwinnej. Jest ono następstwem manifestu o tej samej nazwie, który został wypracowany przez najwybitniejszych specjalistów z dziedziny zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. Mają one stanowić przeciwwagę dla klasycznej, i w obecnych sytuacjach często archaicznej kaskadowej metody tworzenia oprogramowania.

Organizowane przez naszą firmę szkolenie Agile pokaże Państwu jak wykorzystywać poszczególne techniki i narzędzia w projektach zwinnych. W ich przypadku, najważniejszą rzeczą, którą muszą sobie Państwo uświadomić, jest fakt, że wymagania odbiorcy oprogramowania, a więc waszych klientów, to czynnik o charakterze zmiennym, który może ewoluować w trakcie trwania projektu.

Nasze działania mają za zadanie pokazać nie tylko jak reagować na takie sytuacje, lecz także jak wdrożyć odpowiednie procedury, aby być na nie przygotowanym.

KORZYŚCI

 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik i narzędzi w prowadzonych projektach zwinnych,
 • Przedstawienie stylów zarządzania projektami zwinnymi,
 • Umiejętność organizacji pracy zespołów zwinnych.
 • Zdobycie wiedzy, łatwej do praktycznego zastosowania w środowisku projektowym.
 • 14 punktów PDU lub CH
 • Nabycie umiejętności budowania relacji i efektywnej współpracy między przedstawicielami biznesu i IT.
 • Umiejętność zarządzania projektami w zmiennym środowisku biznesowym dzięki połączeniu podejścia tradycyjnego ze zwinnym.
 • Skrócenie czasu realizacji i wzrost liczby projektów zakończonych sukcesem.
 • Szybsze wprowadzanie zmian biznesowych.
 • Osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad projektami.

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia
Moduł I. Agile – podstawowe informacje

 

 • Krótka historia zwinnego podejścia,
 • Manifest Agile,
 • Zasady Agile,
 • Porównanie podejścia tradycyjnego i zwinnego,
 • Główne role w projekcie zwinnym

Moduł II. Definiowanie wymagań w podejściu zwinnym

 • Model INVEST,
 • Wartość biznesowa i metody jej pomiaru
 • Kryteria akceptacji i priorytety
 • Analiza środowiska i ograniczeń projektu
 • Przegląd czynników sukcesu

Moduł III. Planowanie i szacowanie

 • Szacowanie wielkości i pracochłonności wymagań
 • Liczenie prędkości zespołu pracującego w Scrumie
 • Lead Time i WIP - planowanie w Kanbanie
 • Określanie terminów i zakresów funkcjonalnych wdrożeń
 • Planowanie projektu, wydania, iteracji, dnia.

Moduł IV. Zwinne procesy

 • Iteracje
 • Zarządzanie scenariuszami i zadaniami
 • Retrospekcje
 • Identyfikacja historyjek użytkownika

Moduł V. Kontrola w agile

 • Postępy wydania,
 • Postępy iteracji,
 • Przegląd iteracji,
 • Spotkania codzienne, przeglądy i retrospektywa.

Moduł VI. Zwinny zespół

 • budowa zespołu
 • współpraca
 • samoorganizowanie się
 • angażowanie klienta
 • nowy model zarządzania zespołem projektowym

 

 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2800 PLN

Wracam Zgłoś udział

adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910